Mušičaranje

Naše rijeke

Ribolov je disciplina sa dugom tradicijom u našem regionu i u svakoj opštini postoje registrovani mušičarski reviri. U jednom danu možete mušičariti na više rijeka obzirom na dostupnost velikog broja revira na relativno malom prostoru. Naši reviri se nalaze na velikim rijekama kao što su Tara i Lim ali i na njihovim pritokama pa je pravo zadovoljstvo zabaciti udicu i u vode Zlorečice, Kuckaje, Bistrice …To su planinske rijeke sa konfiguracijom terena koja je idealna za mušičarenje – naizmjenično se smjenjuju brzaci, duboki virovi, široki i mirni prelivi. Obale su svom dužinom revira uglavnom lako pristupačne i veoma prohodne, a uređena su i mjesta za odmor. Naši reviri se redovno poribljavaju potočnom pastrmkom, autohtonom vrstom u našim vodama, ali osim pastrmke naći ćete i lipljena, mladicu i druge vrste ribe.

Na raspolaganju je 11 mušičarskih revira na sledećim rijekama:

 • Lim i Ljuča, opština Plav
 • Lim, Zlorečica i Kuckaja, opština Andrijevica
 • Lim i Bistrica, opština Berane
 • Lim, Bistrica i Ljuboviđa, opština Bijelo Polje
 • Tara, NP Biogradska Gora, opština Kolašin

Više informacija o granicama revira

 • Rijeka Lim, Plav
  Od Limskog mosta nizvodno do „Sajle Kneževića“
 • Rijeka Ljuča, Plav
  Od Gaza Turkovića nizvodno sa ušćem rijeke Ljuče u Plavsko jezero
 • Rijeka Lim, Andrijevica
  Od Zabrdskog vira uzvodno do vira Tišica
 • Rijeka Zlorečica, Andrijevica
  Od ušća rijeke Zlorečice u Lim uzvodno do vira Stankova Bara
 • Rijeka Kuckaja, Andrijevica
  Od mjesta Kruška do izvorišta rijeke Kuckaje
 • Rijeka Lim, Berane 
  Od Talumskog mosta uzvodno do novog vatrogasnog doma
 • Rijeka Bistrica, Berane 
  Od Malog Zdravca uzvodno do ušća potoka Bastašica u Bistricu
 • Rijeka Lim, Bijelo Polje
  Od Gubavačkog do Gošinog mosta
 • Rijeka Bistrica, Bijelo Polje 
  Od mosta u Loznoj Luci do ušća Bistrice u Lim
 • Rijeka Ljuboviđa, Bijelo Polje
  Od Etno sela „Vuković“ 500m nizvodno i 500m uzvodno
 • Rijeka Tara, Kolašin
  Od mjesta Vrlostup nizvodno do ušća Štitaričke rijeke u Taru

Ribolovni režim i dozvole

U našim revirima dozvoljen je ribolov isključivo priborom za mušičarenje, jednom mušicom po sistemu uhvati i pusti. Uz ovo, obavezna je upotreba meredova i mušica bez povratne kuke. Ribolov na živ mamac i varalicu nije dozvoljen.
Dozvole za ribolov ćete dobiti od lokalnih klubova koji gazduju vodama u našem regionu. Za informacije o cijenama i vrstama dozvola molimo Vas da nas kontaktirate.

Ribe

Naši reviri su izuzetno bogati ribom a zabilježeni su i ulovi kapitalnih primjeraka. Prava atrakcija za sve ljubitelje mušičarenja je lipljen koji čini najveći dio populacije u našim rijekama. Pored lipljena, vode naseljavaju potočna pastrmka, mladica i skobalj a u Plavu možete naći štuku i endemičnu vrstu pastrmku „blatnjaču“. Zbog idealnih uslova i kvaliteta vode u našim rijekama se mogu loviti krupni primjerci riba.

PEDALAJ.ME