Sve sa oznakom: Njeguši

Cetinje – Njeguši – Kotor

U 19. vijeku, veliki broj izvanjaca je posjetio Crnu Goru. Posebno je to bilo karakteristično u periodu vladavine Petra II Petrovića Njegoša i knjaza Nikole I. Interesovanje za Crnu Goru u tom periodu je bilo veliko. Za mnoge zemlje ona je bila potpuna nepoznanica, pa je znatiželja mnoge izvanjce dovela da je posjete. Veliki broj … Dalje Cetinje – Njeguši – Kotor