Sve sa oznakom: Vlada Crne Gore

Za “Giro d’Italia” Crna Gora iz budžeta za 2015. izdvaja milion eura

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o finansijskom apektu održavanja sportske manifestacije “Giro d’Italia”. U cilju blagovremenog otpočinjanja aktivnosti za podnošenje kandidature za organizaciju prve tri etape ove manifestacije potrebno je da se, u budžetu za 2015. godinu, predvide sredstva u iznosu od 1.000.000 eura. Predviđeno je da Uprava za mlade i sport obezbijedi 400.000 … Dalje Za “Giro d’Italia” Crna Gora iz budžeta za 2015. izdvaja milion eura