Hajla: Grope


Tip staze: Kružna
Namjena staze: Pješačenje
Lokacija staze: Planinska
Tema staze: Prirodne atrakcije
Zvanična staza: Ne
Markacija na stazi: Staza nema markaciju jer nije zvanična staza
Signalizacija na stazi: Staza nema signalizaciju jer nije zvanična staza
Prohodnost staze: Staza se vidi, mada je na pojedinim mjestima urasla u korov i granje, ali se može reći da je prohodna
Tehnička zahtjevnost: 3
Fizička zahtjevnost: 5
Teren: Pašnjaci 10%, Šuma 90%
Opasne tačke: Nema
Izvori: 4 izvora
Skloništa: Nekoliko otvorenih koliba
Usluge na stazi: Nema
Prenoćišta: Nema
Vremenski period: Tokom čitave godine kada nema snijega.
Preporuka za bezbjednost: Staza je bezbjedna.
Preporučuje li se vodič: Da
Datum kada je log napravljen: 23.07.2017.
Autor GPS treka i opisa : Hamza Ganić 060014517

VRHOVI KOJI SE VIDE SA HAJLE
MAJA E BREGUT

GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME