Mojkovac (Polja) – Ružica (Okrugljak)


Tip staze: Linijska
Namjena staze: Biciklizam, Jahanje konja, Džip ture
Lokacija staze: Planinska
Tema staze: Prirodne atrakcije
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza ima dobru i potpunu signalizaciju
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 2
Fizička zahtjevnost: 3
Krajolik: Pašnjaci 80%, Šuma 20%. Makadam  90%.
Flora na stazi: Planinsko cvijeće, ljekovito bilje, pečurke.
Fauna na stazi: Vuk, lisica.
Opasne tačke: Nema
Izvori: U katunima, planinarski dom.
Vidikovci: Gornji dio staze je čitav vidikovac.
Skloništa: Planinarski dom.
Usluge na stazi: Planinarski dom
Prenoćišta: Planinarski dom
Kulturna dobra na stazi: Katuni.
Vremenski period: Jun – Oktobar
Preporuka za bezbjednost: Staza je bezbjedna.
Preporučuje li se vodič: Uz GPS nije neophodan, ali ako ste neiskusni vodič je poželjan.
Autor GPS treka i opisa : Goran Rabrenović
Dostupnost GSM signala: Signal je dobar, ali se na nekim mjesima kratkotrajno gubi.


GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME