PODACI O TURISTIČKOJ RUTI

Ovo je online forma koja se koristila za slanje turističkih ruta za potrebe učesnika radionica organizovanih kroz projekat  IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE. Projekat je završen, ali ako i vi imate neku zanimljivu rutu, koja može da doprinese širenju turističke ponude u vašem mjestu ili regionu, možete da je pošaljete. U .zip fajlu treba da dostavite:

1. GPS treklog rute;
2. Waypoint-e interesantnih tačaka na ruti;
3. Fotografije;


A: Pažljivo ispunite vaše kontakt informacije. Polja obilježena crvenom zvjezdicom su obavezna.

 

 

 


Rutu možete poslati kao pojedinac ili kao klub. Sve rute poslate u ime kluba se zbrajaju. Ako je odabrana opcija a. KLUB, onda obavezno dostaviti ime kluba i njegovu adresu. U suprotnom, prijava će se registrovati kao b. POJEDINAC. Ali, bez obzira da li učestvujete kao KLUB ili kao POJEDINAC, ako ste član nekog kluba dostavite ime kluba radi evidencije.

Koju ste mobilnu aplikaciju ili specijalizovani GPS uređaj koristili za pravljenje trek loga i uzimanje waypoint-ova? Navedite ime aplikacije ili model GPS uređaja.

B: Pažljivo ispunite podatke o vašoj ruti. Polja obilježena crvenom zvjezdicom su obavezna.

 

 

 


Na primjer, Kulturna ruta Žabljaka.
Motori i džipovi se ne smiju voziti mimo makadamskih puteva.
Ako je pod 5 odabrano nešto drugo (g), napišite kratko objašnjenje.
Da li je staza uvrštena u registar planinarskih ili biciklističkih staza Crne Gore ili nije?
Ukoliko je uvrštena u registar, dati broj staze.
Ocijeniti kvalitet markacije.
Ocijeniti od 1 do 5. Jedinica znači da staza nije tehnički zahtjevna, da osim osnovne opreme, kao što je udobna obuća, nije potrebna bilo kakva dodatna oprema, da nema opasnih dionica koje bi zahtijevale recimo veranje uz stijenu, užad i slično. Petica bi bila staza koja zahtijeva i posebnu opremu, i posebne vještine za penjanje.
Ocijeniti od 1 do 5. Ukoliko je staza blaga, nema značajnih uspona, ocijeniti je sa jedinicom, a ukoliko je uspon jak i zahtijeva odličnu fizičku formu, ocijeniti peticom.
Opisati i nekoliko riječi da li staza prolazi pašnjacima, stjenovitim terenom, šumom, makadamskim putem ili kombinacijom ovih terena. Ukoliko je kombinacija, procijeniti procenat.
Opisati sa par riječi ukoliko na stazi postoji neki karakterističan biodiverzitet – ljekovito bilje, šumsko voće, pečurke, posebna vrsta poljskog cvijeća kao na primjer kaćuni u proljeće i slično.
Opisati u par riječi koje vrste divljih životinja žive u oblasti kroz koju prolazi staza, medvdjedi, vukovi, divlje svinje, lisica, ali takođe i vrste zmija i ptica karakteristične u toj oblasti.
Ukolio staza ima neke kritične tačke koje bi mogle ugroziti bezbjednost prolaznika, dati upozorenje o njima. Na primjer, litica, odron, sipar, lavina, jama, veoma jak uspon i slično. Ukoliko je moguće, u glavni fajl koji se dostavlja uključiti waypoint-ove za opasne tačke.
Opisati u par riječi i dati ocjenu od 1 do 5. Ovo će biti ocjena po subjektivnom doživljaju onog ko je prolazi, ko će recimo uživati u šetnji po šumi, u kojoj osim pogleda na šumu neće ništa drugo moću da vidi, dok će neko drugi šumsku stazu ocijeniti sa peticom. U svakom slučaju, peticu bi trebala da dobije ona staza koja pruža raznovrsnost u smislu pogleda, i rijeku i pogled sa vrha planine, i pašnjake sa stokom i ruralni pejzaž i slično.
Navesti broj izvora na stazi, da li su u pitanju uređene česme ili su u pitanju prirodni izvori. U glavni fajl koji se dostavlja obavezno uključiti waypoint-ove za izvore.
Lokacije na stazi sa kojih se pruža izuzetno lijep panoramski pogled. Da li su već uređena, ili preporučujete uređenje (mobilijar i slično.) Ako ima takvih mjesta u glavni fajl uvrstiti i waypoint-ove.
Koliko skloništa ima na stazi? Da li je to zvanično sklonište, ili se radi o improvizovanom skloništu, ili je u pitanju napušteni stočarski stan (ili slično) koji može u slučaju nevrijemena poslužiti kao sklonište. Dostaviti waypoint-ove.
Ukoliko postoje odmorišta dati nazive, i to sledeće kategorije: Samo odmorište – klupe u prirodi bez usluga, Kafana, gostionica, seosko domaćinstvo, prodavnica, itd. Ako nema odmorišta na stazi upisati - Nema odmorišta. Ako odmorišta postoje onda u glavni fajl koji se dostavlja priložiti i waypoint-ove.
Dati tip smještaja i nazive za smještajne objekte na stazi ili u njenoj blizini. (Primjer: Planinarski dom - Cmiljača, Privatni smještaj - Boškovića brvnare, Seosko domaćinstvo - Kuća Kljajića, Hotel - Mojan, Eko katun - Vranjak, Kamp - Enigma, itd.). U glavni fajl koji se dostavlja obavezno uključiti waypoint-ove za priložene smještaje.
Da li je ovo nova ruta, ili se radi o staroj planinarskoj stazi, ili o seoskom putu kojim su stočari nekada provodili stoku na ispašu u katune, ili se radi o karavnskom, trgovačkom putu i slično. Ako na stazi postoji neko mjesto za koje je vezan neki istorijski događaj, to opisati u par riječi.
Ukoliko na stazi postoji nešto od kulturne baštine našeg kraja, kao što su recimo stari mlinovi, spomenici, ostaci neke tradicionalne arhitekture, ali i tradicionalna seoska domaćinstva, katuni i slično, opisati u par riječi da gost zna šta tamo može da vidi. Takođe, mještane pitati da li postoji neka legenda ili priča o nekom događaju koji se desio što bi turistima moglo biti zanimljivo da čuju.
U kom vremenskom periodu je najljepše obići ovu stazu. (Godišnje doba, itd.).
Dati objašnjenje o tome šta gosti treba da urade, ponesu ili kako da se ponašaju na stazi da bi imali maksimalnu bezbjednost. Ukoliko staza prolazi kroz divljinu, navesti da li prijeti opastnost od otrovnih zmija, divljači i slično.
Ukoliko je staza zahtjevna a gost nema dovoljno iskustva, da li se preporučuje planinski vodič radi bezbjednosti gosta i kako do njega doći – dati kontakte. Ukoliko staza ima priču koju bi trebalo ispričati, da li se preporučuje turistički vodič, i dati kontakte.
Šta bi bilo potrebno uraditi da bi ova ruta bila bolje opremljena za dolazak gostiju, kao na primjer, da li treba označiti izvore, postaviti markaciju ili signalizaciju, trebaju li se obezbijediti neke kritične tačke, postaviti mobilijar za vidikovce, odmorišta, skloništa i slično.
Navedite kojeg mobilnog operatera ste koristili pri kreiranju rute, kakva je dostupnost GSM (mobilnog) signala na ruti i da li ima mobilnog interneta i kakav je njegov kvalitet (3G, Edge). Opciono priložite u glavni fajl i waypoint-ove zona gdje nema signala. Waypoint imenovati sa, nema signala 1, nema signala 2, itd.
Unesite tačan datum istraživanja rute, ili ako se istraživanje obavljalo u više navrata, onda unesite samo mjesec i godinu.
Maksimalna veličina fajla je 20 MB, a dozvoljeni fajl za slanje je ZIP arhiva (ekstenzija .zip). U ZIP arhivu dodajte GPS treklog za stazu, waypoint-ove za lokacije, fotografije (minimalna veličina fotografija po široj strani treba da bude 1200px). Nakon što ste sa svog kompjutera odabrali već pripremljenu ZIP arhivu koja sadrži zahtijevane fajlove, pritisnite taster POŠALJI i sačekajte obavještenje o uspješnosti procesa. Vrijeme slanja forme zavisi od veličine ZIP arhive i brzine vašeg interneta. Budite strpljivi.

 

PEDALAJ.ME