Sinjajevina: Semolj – Crna greda

Semolj je vjerovatno najveća šumovita površina koja pripada planini Sinjajevini. Nalazi se sa južne strane planine, iznad Gornje Morače i zapravo odvaja Sinjajevinu od Moračkih planina. Kroz šumovitu oblast prolazi jedan asfaltni put iz pravca Morače ka Boanu, koji se pri samom vrhu Semolja račva lijevo jednim asfaltnim putem ka Javorju i drugim makadamskim koji se odvaja desno, isključivo za terenska vozila ka Svrčkim barama, katunu Skočno i još nekim katunima Sinjajevine.

Upravo u tom pravcu, može se organizovati lijepa i lagana pješačka tura do vrha Crna Greda (1797 mnv). Tura je u najvećem dijelu pješačka, sem poslednjih 600-700 metara kada se putanja odvaja sa makadamskog puta i čistinom i preglednim terenom penje do vrha. Početak, odnosno mjesto gdje se može ostaviti auto je par stotina metara prije najvisočije tačke Semolja. U lijevoj lakat krivini je vidljiv makadamski put koji se odvaja desno.

Makadamski put vijuga blagim usponom kroz šumu i posle nekih 5,5km dolazi do katuna Bokvica. Odavde, ka vrhu Crna Greda koji je vidljiv golim okom (zajedno sa još 2-3 travnata vrha) se odvaja desno, a put dalje nastavlja ka ostalim katunima.

Na vrhu nema nikakve oznake niti kutije, ali je pogled spektakularan. Visinska razlika ove tačke i Dragovića polja koje se nalazi ispod je preko 1100 metara. Odličan pogled se pruža na većinu gornjomoračkih sela, kao i na vrhove moračkih planina, te sami klanac odakle izvire rijeka Morača. Rijeka je toliko sitna i neprimjetna u svom početku, ali na nekoliko mjesta je moguće uočiti njene vodopade iznad sela Ljevišta.

Sa suprotne strane, selo Krnja Jela, a preko Sinjajevina, sa svojim beskonačnim „travnato-kamenitim dinama”. U pravcu jugoistoka su vrhovi Jedini bor (2100), Vranova glava (2215) i Gradišta (2174) tako da je ovaj makadamski put dobra putanja i za neke planinarske ture. Ako bi ovim putem nastavili, što je već primjerenije za biciklističke ture, krug od nekih 25 km preko katuna Potrk i u nastavku Krnje Jele, mogli bi doći na polaznu tačku sa primjerenih 700 m uspona, što za mountbikere svakako ne predstavlja problem. Kakav je cijeli taj krug za vozila, to treba provjeriti, prvih 5 km je poprilično loš makadam i prohodan samo za prave terence.

Kao dodatak, uvijek se može posjetiti i močvarno Semoljsko jezero. Ledničkog porijekla, dobar je pokazatelj kakva je sudbina još nekih ledničkih jezera u Crnoj Gori. Obraslo ševarom i travom, sve više postaje livada a sve manje vodena površina. Podatak koji se može naći na internetu kaže da je jezero duboko 17 m, no nisam siguran da li je to skorije neko provjeravao. Od mjesta početka ove pješačke ture treba otići 300 m prema Boanu, a skoro zarasli put sa desne strane vodi minut hoda do jezera.

 

 

Jedan komentar na članku “Sinjajevina: Semolj – Crna greda”

Ostavite komentar