Ažuriranje OSM za region Durmitora i Sinjajevine

OpenStreetMap (OSM) je projekat virtuelne zajednice s ciljem stvaranja slobodne, svima dostupne karte koju svako može sam i dorađivati. Danas, brojne navigacione aplikacije koriste kao svoju osnovu upravo podatke iz OSM baze podataka i mape generisane iz ove baze podataka. OSM je moguće koristiti i u Garmin navigacionim uređajima a dodatna pogodnost je mogućnost eksportovanja OSM u visoko kvalitetan vektorski format koji se slobodno može koristiti za izradu turističkih info tabli, štampanih vodiča i slično. Zbog svoje slobodne licence i lakog ažuriranja OSM imaju prednost u odnosu na ostale komercijalne GIS platforme, a gotovo su nezamjenjive, ako su kvalitetno obrađene, kod outdoor aktivnosti. Zbog svojih kvalitetnih topografskih karakteristika, brojne Gorske službe spašavanja iz USA i EU koriste upravo aplikacije bazirane na ovim mapama za svoje redovne aktivnosti.

Nažalost, OSM zajednica u Crnoj Gori je malobrojna i slabo aktivna te su stoga do skoro sve regije Crne Gore bile slabo ili nikako obrađene čime su, u praktičnom smislu, OSM bile neupotrebljive kada je naša zemlja u pitanju. Kao društveno odgovorna organizacija, outdoor klub The Northern Way iz Berana, 2015. godine se sam prihvatio ovog velikog i tehnički zahtjevnog posla, i kroz volonterski rad detaljno je ažuriran širi region Bjelasice, Komova i Prokletija. Na osnovu tog rada, pored navigacionih i orijentacionih mogućnosti korišćenjem savremenih IT tehnologija, u ovom regionu su kroz turističke projekte prvi put u Crnoj Gori implementirane OSM u štampanim turističkim materijalima i na turističkim info tablama čime su riješeni problemi sa autorskim pravima ili skupim licencama kada su mape u pitanju i smanjeni su troškovi.

Nastavak aktivnosti: Durmitor i Sinjajevina

Lokalna turistička organizacija Žabljak odmah je prepoznala značaj ovih aktivnosti i u saradnji sa outdoor klubom The Northern Way kroz projekat „Ažuriranje OSM za region Durmitora“, koji je podržala Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, identičane aktivnosti su prenesene na durmitorski region, čime je detaljno obrađena teritorija opštine Žabljak, i u većoj ili manjoj mjeri opštine Plužine, Šavnik, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja i Bijelo Polje.

Kroz ovaj projekat, koji je nakon višemjesečnog rada upravo okončan,  postignuti su sljedeći ciljevi:

  • Osposobljene su za upotrebu u tretiranom regionu popularne mobilne navigacione aplikacije ili web platforme (Ourx Maps, Motion X, Osm Amd, View Ranger, Runtastic Mountain Bike, Wikiloc, Peak Finder, Open Cycle Map, Waymarked Trails, brojne AR aplikacije, itd.), koje kao svoju podlogu koriste OSM mape.
  • Na osnovu ažurirane OSM baze podataka pripremljene su kompatibilne mape za specijalizovane Garmin navigacione uređaje sa zasebnom biciklističkom mapom na kojoj se nalaze ucrtane putanje svih biciklističkih staza u Crnoj Gori.
  • Napravljena je vektorska topografska mapa koju će LTO Žabljak ubuduće koristiti za svoje potrebe, ili će je dijeliti drugim akterima u turizmu koji imaju potrebu za pripremom raznih štampanih turističkih materijala.
  • Stvoreni su uslovi da LTO Žabljak animira vlasnike brojnih turističkih objekata da na OSM označe svoje objekte i usluge, a u tome će im aktivno pomagati oudoor klub The Northern Way i outdoor portal www.greenmount.me. Označavanjem objekata koji nude usluge turistima će se na određeni način takvi objekti promovisati, biće lakše dostupni gostima, što će uticati na olakšan rad privrednih subjekata aktivnih u sektoru turizma.
  • Povezan je region Durmitora i Sinjajevine sa regionom Bjelasice, Komova i Prokletija čime je veći dio  sjevera Crne Gore kvalitetno mapiran.

Kroz ovoj projekat uneseno je na hiljade novih GIS informacija u OSM, i obrađen je set od 18 starih jugoslovenskih topografskih karata.

Nastavak saradnje sa TO Žabljak

Uspješna saradnja sa TO Žabljak nastavlja se već od ovog proljeća kroz novi projekat  „IT kao podrška razvoju avanturističkog turizma“, koji je odobren na četvrtom konkursu Telenor fondacije “Uključi se digitalno”, kao jedan od tri projekta u Crnoj Gori koje finansira Telenor kompanija u ovoj godini. Projekat se u dobrom dijelu naslanja na dosadašnji rad na OSM mapiranju, a o samom projektu će biti više riječi u posebnom članku.

2 komentara na članku “Ažuriranje OSM za region Durmitora i Sinjajevine”

Ostavite komentar