Mušice

U Plavu, Andrijevici i Bijelom Polju sve mušičarske tehnike daju odlične rezultate. Kod lova suvom mušicom najviše se koriste imitacije jednodnevki (BWO, žuta, krem…) na malim brojevima. Pored jednodnevki dobro su se pokazale i varijante red taga i hot bata na malim veličinama.

Prilikom lova nimfama treba koristiti takođe sitne imitacije jednodnevki i tulara. Veoma lovne mušice tokom čitave godine su fazanov rep i zečje uvo na veličinama od 12 do 18. U početku sezone je potrebno koristiti veće i teže nimfe zbog povećanog vodostaja, a kasnije u ljetnjim i jesenjim mjesecima koristiti nimfe na malim veličinama 16 i 18.

Lipljen se najčešće hrani jednodnevkama boja braon, trula višnja i maslinasta na veličinama 12,14 i 16, a u ljetnjem periodu nezobilazne su imitacije mrava i to u crnoj i braon varijanti.

Mušice koje su se pokazale kao izuzetno lovne na dijelu Lima u Beranama su suve mušice – sve imitacije mrava od kojih je najpoznatiji “mrav BERANAC“, u rađen od guljenog paunovog pera, zatim maslinaste i braon jednodnevke, red tag, hot bat i zeleni sedz (Cadis)

Nimfe: Jedna od najboljih je fazanov rep u veličinama 18 – 12 a dobre su I nimfe u maslinastim nijansama.

Specifičnost Lima kao najvećeg vodotoka čine dugački i razliveni prelivi koji u vrijeme „cuga“, obicno predveče, proključaju od aktivnosti ribe koja tada rado uzima površinske mušice. Lipljen svojim vještim uzimanjem hrane sa površine predstavlja pravu atrakciju. Pastrmka je nešto stidljivija i nalazi se na mjestima specifičnim za tu vrstu i rado će uzeti „imitaciju“ do same obale u plićaku ili nekom džepu zaklonjenom vrbakom.

Pritoke su obično čisto pastrmske vode, mada se u svakoj u prvih 1-2 km može naći i lipijen. Populacija i rojenje insekata je potpuno ista kao na Limu pa samim tim mogu se koristiti iste nimfe i površinske mušice.

Na Tari se može uspješno mušičariti suvim mušicama, nimfama i strimerima a pravo zadovoljstvo je lov lipljena suvim mušicama. Na Tari on uzima veoma sitne insekte koji se najbolje imitiraju na veličinama 16 i 18, a uspješan ribolov je moguć tokom čitavog dana. Mušice koje su se pokazale kao najbolje za lov lipljena su tamnije jednodnevka od pera fazana, BWO jednodnevke, crni i braon mravi. Za lov pastrmke najbolje su imitacije žute kamenjarke i velikih majskih mušica u bojama trula višnja i braon. Nimfama se može uspješno loviti i lipljen i potočna pastrmka tokom čitave sezone. Najlovnije nimfe su fazanov rep i zečije uvo na veličinama 12,14 i 16. Strimeri su najbolji za rani jutarnji ili kasni večernji lov. Pored potočne pastrmke mogući je i udarac mladice. [1]

  1. Projekat RRA BKP []

PEDALAJ.ME