Mušičarenje u Kolašinu

Kolašin se (na 965 m nadmorske visine) ugnijezdio na razmeđu ogranaka Sinjajevine, Moračkih planina i Bjelasice, kraj Tare koja je u tom, središnjem dijelu toka, pitoma.

Petnaest kilometara od centra zalazi se u Nacionalni park Biogradska gora. Ova, jedna od tri evropske prašume, nalazi se između rijeka Tare i Lima i zauzima centralni dio masiva planine Bjelasice. Prostire se na teritoriji četiri opštine (Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica). Središte Biogradske gore je glečersko Biogradsko jezero. Nalazi se na 1099 metara nadmorske visine. .

Vode:

Biogradsko jezero i rijeka Tara čine vodeni biotop.

Tara nastaje od rječica Opasanice i Veruše ispod planine Komovi, na sjeveru Crne Gore. Dugačka je 140,5 km, s prosječnim padom 4,5 m/km i površinom sliva 1853 km². Kanjon rijeke Tare je najdublji u Evropi a drugi u svijetu poslije Grand kanjona, a njena voda jedna od najčistijih na evropskom kontinentu pa je zbog toga i nazivaju Suza Evrope.

Veći dio Tare (uključujući kanjon) pod zaštitom je Uneskoa.

Zona:

Dio rijeke Tare između gradova Kolašina i Mojkovca pripada Nacionalnom parku Biogradska gora i pod posebnim je režimom zaštite. Taj dio Tare je dugačak oko 5 km i veoma je pogodan za mušičarenje. Nacionalni park je na ovom dijelu organizovao mušičarski revir isključivo po sistemu uhvati i pusti. Ovaj mušičarski revir naseljavaju isključivo salmonidne vrste riba i to: lipljen, potočna pastrmka i mladica. Najveći dio populacije čini lipljen.

Konfiguracija terena je takva da se dužinom čitavog toka naizmjenično smjenjuju brzaci, duboki virovi i široki prelivi, što je za mušičarenje idealno. Obale su svom dužinom revira lako pristupačne i veoma prohodne, a uređena su i mjesta za odmor, u skladu sa prirodnim okruženjem – jedinstvene Biogradske prašume.

Pored mušičarenja na Tari, Nacionalni park “Biogradska gora” nudi i pecanje na Biogradskom jezeru koje je udaljeno svega tri kilometra. Jezero je bogato jezerskom pastrmkom, potočnom pastrmkom i jezerskom zlatovčicom.

Sezona:

Početkom maja prestaje otapanje snijega sa okolnih planina i počinje sezona ribolova. Temperatura vode polako raste a vodostaj se stabilizuje, što uzrokuje sve bolju aktivnost riba.Već od juna počinje odličan ribolov koji traje sve do novemba. [1]

  1. Ovi reviri su poribljeni, uređeni i označeni u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije, sredstvima Austrijske razvojne agencije. []

Ostavite komentar

PEDALAJ.ME