Mušičarenje u Plavu

Plav se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore, na 950 nadmorske visine, okružen gorostasnim i krševitim planinskim vijencem Prokletija. Ove naizgled surove, ali plemenite planine karakterišu brojni strmi vrhovi alpskih visina, dugi cirkovi i duboke škarpe, ali i pitomi pašnjaci i doline. Na prokletijskim golim, strmim stranama i u dubokim šumama rađaju se mnoga vrela i potoci, rječice i bistre rijeke, opstaju lednička jezera.

Vode:

U podnožju planine Visitor se nalazi i najveći dragulj opštine Plav, Plavsko jezero, najveće ledničko jezero u Crnoj Gori. Plavsko jezero ima oblik elipse, dužina jezera iznosi 2 km a širina 1 km. površine od 2 km2 , sa prosječnom dubinom od 3 metra, a najvećom 9 metara i leži na 907 metara nadmorske visine. Bistru i hladnu vodu Plavsko jezero dobija od rijeke Ljuče, dužine 16 km, koja se uliva u njega, a nastaje od Rijeka Vruje i Grnčara. Rijeka Vruja, koju čine Ali pašini izvori i rječica Grlja, najveće je prirodno mrestilište pastrmke „blatnjače“ – endemične vrste i potočne pastrmke. Na izlazu jezera se rađa Lim, hidrografski najznačajnija crnogorska rijeka. Postoji i veliki broj divljih rječica i potoka. Plavsko jezero sa pritokom Ljučom i otokom Limom koji se uliva u Drinu savršeno je područje za ljubitelje ribolova.

Zona:

Danas je veći dio vodenih površina pod posebnom zaštitom i namijenjen je pretežno mušičarenju i to po sistemu uhvati i pusti. Mušičarska zona u Plavu jedna je od najboljih i najraznovrsnijih ponuda u Crnoj Gori. Mušičarska zona obuhvata rijeku Ljuču, dio Plavskog jezera i početni dio rijeke Lim u dužini od 4 km. Ribe koje naseljavaju ove revire su: potočna pastrmka, lipljen, mladica, pastrmka blatnjača, štuka, klen i skobalj. Najveći dio populacije na Limu i Ljuči čini lipljen i potočna pastrmka, dok se u jezeru podjednako dobro mogu loviti sve nabrojane vrste riba.

Sezona:

Početak sezone ribolova zavisi od količine snijega na Prokletijama. To je period između 1. aprila i 15. maja. Kako sezona odmiče, to su uslovi za mušičarenje sve bolji.

Atrakcija:

Mušičarski reviri u Plavu su izuzetno bogati lipljenom koji predstavlja pravu atrakciju za sve ljubitelje mušičarenja. Tokom juna i jula, kada su masovna rojenja jednodnevki i tulara, voda jednostavno “ključa” čitavom dužinom toka jer se lipljen i pastrmka intenzivno hrane emerdzerima i suvim mušicama. [1]

  1. Ovi reviri su poribljeni, uređeni i označeni u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije, sredstvima Austrijske razvojne agencije. []

Ostavite komentar

PEDALAJ.ME