Rute i GPS

Poslednjih godinu dana došlo je do velikog pomaka u infrastrukturnom i promotivnom razvoju rekreativnog biciklizma na sjeveru Crne Gore. Iako je ovaj pomak prije svega usmjeren, shodno nacionalnoj strategiji za razvoj planinskog turizma u Crnoj Gori, na unapređenje turističke ponude i nekako je više okrenut inostranom gostu, to nas – domaće rekreativce – ne sprečava da trasirane rute prihvatimo kao svoje, vozimo i uživamo u njima i brinemo (iako su nam staze možda i poznate) o signalizaciji i info tablama koje su postavljene duž ruta i zaštitimo ih od stihijskog uništavanja od strane nekih bezumnih pojedinaca i grupa [1].

Dakle, Ministarstvo turizma, preko svoje radne grupe za hajking i bajking, trasiralo je pet Vrhunskih biciklističkih ruta koje pokrivaju čitavu teritoriju Crne Gore i uspostavljeni su standardi koji se moraju pratiti pri realizaciji ovog projekta. Reginalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, kao partner Ministarstva na ovom projektu, prošle godine je postavila signalizaciju i informativne table za Vrhunsku biciklističku stazu 3 – Čarobni istok [2]. Štampan je i odličan dvojezični vodič, na našem i engleskom jeziku, i obezbijeđeni su pouzdani gps treklogovi.  U toku je finaliziranje aktivnosti na preostale četiri Vrhunske staze i uskoro će biti završeni i detaljni vodiči koje ćemo ekskluzivno predstaviti na našem sajtu. Kada su u pitanju TT (top trail) rute, treba još reći da će na par tačaka biti postavljene i kućice – skoloništa, a jedna od lokacija biće na Hridskom jezeru (TT3).

U skladu sa pomenutom strategijom, gdje se govori o formiranju lokalnih biciklističkih ruta koje će se naslanjati na Vrhunske staze, RRA BKP [3] je u potpunosti  realizovala ovaj projekat za opštine Andrijevica i Plav. Dobili smo pedantno postavljenu signalizaciju [4] duž čitavih ruta, informativne table sa detaljnim pregledom svih ruta, kao i dvojezične štampane vodiče po ugledu na vodiče koji opisuju TT rute.

Lokalne rute su odlične. Mi smo ljetos odvozili većinu njih i sa svake smo se vratili prepuni lijepih utisaka. Imamo određene primjedbe, prije svega na koncipiranje ruta, naročito u dijelu preklapanja nekih od njih gotovo čitavom dužinom sa trasom Vrhunske staze 3 (Kuti i Hridsko jezero), kao i na začuđujuće izostavljanje Čakora iz plavske biciklističke ponude. Po našem sudu, Čakor je jedna od boljih destinacija u regionu: novi asfaltni put, prevoj na 1849mnv, sjajane panorame, mogućnost povezivanja sa Mokrom planinom (sjever) i Hridskim jezerom (jug).

Bijelo Polje je takođe dobilo neke lokalne rute, međutim, za sada nemamo nikakvih podataka o njima. Iako su postavljene info table i signalizacija, izgleda da se zakazalo u promociji ovih ruta. Kada dobijemo potpune informacije i gps trek logove, i njih ćemo odmah postaviti na naš sajt.

Što se tiče beranske i mojkovačke opštine, tu imamo informaciju da RRA BKP [3] radi na trasiranju i markiranju nekih kraćih ruta. Konkretno za Berane, u pitanju je jedna ruta, duga oko 22km, i njena polazna tačka bi bila sa TT3 staze u selu Budimlja, a onda bi preko Dapsića, Petnjika, Zagorja i Donje Ržanice izašla na Lim, i preko andrijevičkih sela Navotina i Rijeka Marsenića prešla na lijevu obalu Lima i ponovo ušla u teritoriju beranske opštine, gdje bi se starim putem Vinicka –  Buče ponovo uključila na TT3 rutu koja dalje ide ka Lubnicama. Pošto TT3 ruta prolazi kroz Lužac, Dolac i Beranselo pa dalje kroz grad ka Budimlji, dobijamo lijepih zaokruženih 30km oko Berana. [5] (mapa)

Beranske rute
Kako u Beranama nije urađena šira mreža lokalnih biciklističkih ruta (kao što je to urađeno za Andrijevicu i Plav), čime je jedan fenomenalan planinski region potpuno zapostavljen, mi smo odlučili da sami ponudimo svoj koncept lokalnih biciklističkih ruta koji se donekle razlikuje od andrijevačko-plavskog koncepta. O samom konceptu i uopšte o tom projektu više na linku PROJEKTI, a ovdje ćemo samo reći da će biti opisane sve rute, biće urađeni visinski profili i mape i postavljeni autentičani gps treklogovi snimljeni tokom bajkinga na osnovu kojih možete analizirati sve relevantne podatke koji zanimaju jednog biciklistu. Biće i markirane sve staze, o čemu će takođe biti još riječi. Na kraju, uradićemo i dizajn brošure koja će biti vizulno identična ostalim brošurama [6].

  1. O signalizaciji, standardima i uništavanju signalizacije biće riječi u posebnoj temi. Ovdje ćemo samo napomenuti da će naš klub početi da podnosi prijave policiji za svaki uništeni ili ukradeni putokaz gdje to primijetimo. []
  2. Autor ovoga teksta je volonterski promovisao ovu rutu na više gps treklog servisa, biciklističkih portala i foruma i označio njenu putanju na google mapama. Pored toga bajkom je prešao veći dio rute i potpuno je upoznat sa realnim stanjem na terenu. []
  3. Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije [] []
  4. U andrijevičkoj opštini se već prvih dana  pojavio stari problem uništavanja signalizacije. []
  5. Mi smo savjetodavno učestvovali u trasiranju ove rute. []
  6. Autor teksta je dizajner svih ovdje pomenutih brošura. []

PEDALAJ.ME