Sve sa oznakom: Borovica

Biciklistička staza PV07 – Borovica

GPS Staza dužine 13,5 km, po težini spada u kategoriju lakih staza. Početak staze je od raskrsnice u selu Glibaći (1345m), zatim nastavlja makadamskim putem kroz Gornje Selo do sela Vrbice gdje se skreće desno na asfaltni put, a nakon 300m skreće se desno makadamskim putem, a zatim asfaltnim putem kroz selo Borovicu do uključenja … Dalje Biciklistička staza PV07 – Borovica