Sve sa oznakom: Budimlja

Biciklistička ruta BA01 – Krug oko Berana

GPS Ova biciklistička ruta vodi kroz prigradska i uža seoska područja opštine Berane. Riječ je o lijepim predjelima, blagom zelenom pejzažu doline Lima prošaranom njivama i voćnjacima. Ruta počinje u selu Budimlja na sjeveroistočnoj a završava se u selu Buče na jugozapadnoj strani grada, pored rijeke Bistrice, na magistralnom putu za Lubnice. Zajedno sa dijelom … Dalje Biciklistička ruta BA01 – Krug oko Berana