Sve sa oznakom: Buče

Biciklistička ruta BA01 – Krug oko Berana

GPS Ova biciklistička ruta vodi kroz prigradska i uža seoska područja opštine Berane. Riječ je o lijepim predjelima, blagom zelenom pejzažu doline Lima prošaranom njivama i voćnjacima. Ruta počinje u selu Budimlja na sjeveroistočnoj a završava se u selu Buče na jugozapadnoj strani grada, pored rijeke Bistrice, na magistralnom putu za Lubnice. Zajedno sa dijelom … Dalje Biciklistička ruta BA01 – Krug oko Berana

Konjsko brdo i Jelovica

GPS Ovo je vjerovatno bio poslednji ovogodišnji bajking po planinama. Dan je kratak a uskoro će i snjegovi. Dan ranije ubio sam par sati vozeći do Konjskog brda i bio sam neka vrsta izvidnice. Iako sam tim putevima već prolazio terencem, prvi put sam bajkom krenuo u tom pravcu. Posle teškog uspona stigao sam do Konjske rijeke i pošto … Dalje Konjsko brdo i Jelovica