Katunskim putem


Naziv rute: Hridski krug
Tip staze: Kružna
Namjena staze: Pješačenje, Biciklizam, Džip ture
Lokacija staze: Ruralna, Planinska
Tema staze: Prirodne atrakcije
Zvanična staza: Da
Broj staze: Vrhunska biciklistička staza TT3, Katun Road Borderline Heights
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza ima dobru i potpunu signalizaciju
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 3
Fizička zahtjevnost: 5
Teren: Makadam
Opasne tačke: Nema ih
Izvori: Izvora ima dosta, označeni su na mapi
Vidikovci: Kukajski vrh, Usovište, Cmiljevica, Anđića glava, Vaganica
Skloništa: Sklonište na Velikom Hridu, u blizini Hridskog jezera
Prenoćišta: Uređeni kampovi u katunima (Čakor, Murgaš, Kape, Vraćevo, Rušin krš)
Godišnje doba: Jun – Oktobar
Vodič: Ahmet Reković, tel. 069500675 email: ahmet.rekovic@t-com.me


VRHOVI KOJI SE VIDE SA USOVIŠTA
USOVIŠTE

GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME