Vrh Karaula


Naziv rute: Vrh Karaula
Tip staze: Linijska
Namjena staze: Pješačenje
Lokacija staze: Planinska
Tema staze: Osvajanje vrha
Zvanična staza: Da
Broj staze: 513
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza nema signalizaciju iako je zvanična staza
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 2
Fizička zahtjevnost: 3
Teren: Pašnjaci, šuma, stijene
Opasne tačke: Nema ih
Izvori: Tokom same staze nema izvora
Vidikovci: Vrh Karaula
Prenoćišta: Na početku staze su planinarski domovi i eko katuni
Preporuka za bezbjednost: Strogo se držati markirane staze, ne ići prečicom ka vrhu uz liticu. Jako je opasno.
Godišnje doba: Maj – Oktobar
Vodič: Ahmet Reković, tel. 069500675 email: ahmet.rekovic@t-com.me


VRHOVI KOJI SE VIDE SA KARAULE
VRH KARAULA

GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME