Vusanje – Zla Kolata


Naziv rute: Vrh Zla kolata
Tip staze: Linijska
Namjena staze: Pješačenje
Lokacija staze: Planinska
Tema staze: Osvajanje vrha
Zvanična staza: Da
Broj staze: 520
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza ima sporadično postavljenu signalizaciju
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 3
Fizička zahtjevnost: 5
Godišnje doba: Jul – Septembar
Vodič: Ahmet Reković, tel. 069500675 email: ahmet.rekovic@t-com.me


VRHOVI KOJI SE VIDE SA ZLE KOLATE
ZLA KOLATA

GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME