Za “Giro d’Italia” Crna Gora iz budžeta za 2015. izdvaja milion eura

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o finansijskom apektu održavanja sportske manifestacije “Giro d’Italia”. U cilju blagovremenog otpočinjanja aktivnosti za podnošenje kandidature za organizaciju prve tri etape ove manifestacije potrebno je da se, u budžetu za 2015. godinu, predvide sredstva u iznosu od 1.000.000 eura.

Predviđeno je da Uprava za mlade i sport obezbijedi 400.000 eura, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 200.000 eura, Nacionalna turistička organizacija 200.000 eura i Ministarstvo prosvjete 200.000 eura.

Podsjećamo, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 13. februara usvojila Informaciju o mogućnosti podnošenja kandidature za održavanje sportske manifestacije „Giro d’Italia“ u maju 2016. godine u Crnoj Gori.

Vlada je tada ovlastila v. d. direktora Uprave za mlade i sport Igora Vušurovića da u ime Vlade Crne Gore koordinira pripremu za podnošenje zahtjeva za organizaciju prve tri etape ove sportske manifestacije.

Uprava za mlade i sport, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, pripremila je zahtjev, odnosno aplikaciju, koja se odnosi na potencijale Crne Gore za organizaciju „Giro d’ Italia“, pregled manifestacija u Crnoj Gori i sport legat.

Aplikacija je dostavljena renomiranoj italijanskoj firmi za sport i medije RCS, koja je organizator međunarodne sportske manifestacije „Giro d’ Italia. Navedena aplikacija je pozitivno ocijenjena.

“Procjena radova i troškova za organizaciju same trke, prema iskustvima dosadašnjih organizatora, odnosno država koje su u prethodnom periodu organizovale manifestaciju, iznosi oko 4.000.000 eura, a kandidatura oko 2.000.000 eura”, saopšteno je iz Vlade.

Izradom Studije o organizovanju i finansiranju takmičenja, preciziraće se finansijski aspekt organizacije trke „Giro d’ Italia“ u Crnoj Gori.

“Imajući u vidu da je zahtjev Crne Gore prihvaćen neophodno je, u skladu sa prethodno usvojenom Informacijom, započeti pripremne aktivnosti za ovu manifestaciju, tj. obrazovati inicijativni odbor za pripremu kandidature, pripremiti projekat, odnosno Studiju o organizovanju i finansiranju takmičenja i drugo, u skladu sa članom 72 Zakona o sportu”, navodi se u saopštenju.

Navedena Studija, između ostalog, treba da se sadrži utvrđen iznos za kandidaturu organizacije manifestacije (sa dinamikom plaćanja), kao i presjek radova, opreme i usluga neophodnih za organizovanje ove sportske manifestacije u maju 2016. godine.

Ostavite komentar