Nove markice sa turističkim motivima

markice

Pošta Crne Gore je, u okviru izdanja “Turizam“, publikovala dvije markice sa turističkim motivima. Nove markice izdate su 14. Maja, u tiražu od 15 hiljada primjeraka.

Teme na markama se odnose na pješačenje i biciklizam, kao jedan od najpopularnijih vidova turističke ponude u našoj zemlji, za koji smo nagrađeni od WTTC-a i brojnih stranih medija.

Ovo izdanje sadrži i karnet sa koricama i FDC, Koverat prvog dana, koje pošte izdaju na dan izdavanja poštanske marke.
Na njemu je štampan tekst koji objašnjava motive na markama.

„Inovirana verzija Master plana razvoja turizma posebnu pažnju posvećuje valorizaciji turističkih potencijala zaleđa, kontinentalnog i planinskog dijela Crne Gore. Hiking and Biking, odnosno pješačenje i biciklizam, jedan je od segmenata turizma baziranog na prirod,i za koji postoji veliko tržište, a za koji Crna Gora, zemlja divlje ljepote, ima velike razvojne potencijale“, navodi se u tekstu.

Autor idejnog rješenja je Zoran Popović, grafički dizajner iz Podgorice.

Ostavite komentar