Planinarsko-studentski dom u Japanu

Od ideje do realizacije! Uskoro će u novom ruhu zasijati napuštena kasarna u selu Japan – sada kao planinarsko-studenski dom. Nalazi se na prelijepom mjestu ispod Vasojevićkog Koma na obali Mojanske rijeke. U sklopu doma biće i sportski teren kao i kompletna outdoor oprema – od bicikla, mušičarske opreme, kajaka do turno skija i krplji.

Ukratko o projektu

Opština Andrijevica je prije nedelju dana sa Delegacijom Evropske Unije u Crnoj Gori potpisala ugovor za novi projekat pod nazivom Revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i rad sa mladima. Projekat je odobren u okviru prekograničnog poziva sa Kosovom, i finansiran je od strane Evropske Unije. Glavni vodeći aplikant je opština Andrijevica, partner sa crnogorske strane je Studentski sportski savez Crne Gore, dok su partneri sa kosovske strane opština Junik i NVO MDAF.

Ciljevi i vrijednost projekta

Opšti cilj projekta je da se doprinese društveno-ekonomskom razvoju prekogranične oblasti kroz zajedničke inicijative koje se fokusiraju na turizam i mlade. Specifični cilj projekta je da se osnaži održivi razvoj i promocija turizma u Andrijevici i Juniku kroz unapređenje infrastrukture i osnaživanje mladih.
Ukupna vrijednost projekta je 556000 eura, od cega je 269000 eura predviđeno za projektne aktivnosti u Andrijevici, a preostala sredstva za Kosovo. Od predviđenih 269000, 229000 je doprinost EU, a 40000 doprinos opštine.

Konkretne aktivnosti koje će se odvijati i korist za zajednicu

Konkretno, kada je u pitanju opština Andrijevica, ovim projektom će se obezbijediti sredstva za adaptaciju zgrade bivše kasarne u Jošanici, koja je napuštena više od 10 godina, i ukoliko brzo ne bude adaptirana, prijeti joj opasnost od potpunog propadanja. Osima adapatacije ove zgrade, projektom će biti obezbijeđena sredstva za nabavku svog potrebnog inventara, za uređenje sportskog igrališta u krugu zgrade, kao i za nabavku raznih sportskih rekvizita. Namjera je da ova zgrada bude data na upravljanje Studentskom sportskom savezu Crne Gore, a njihova će uloga biti da u ovoj zoni organizuju razne aktivnosti sportskog i rekreativnog karaktera u kojima će učestvovati svi studenti iz Crne Gore. Osim studenata, u planu je da se zgrada u budućnosti koristi i za pružanje sličnih usluga turistima koji budu prolazili kroz ovaj kraj. Obaveza Studentskog sportskog saveza je da za sve one aktivnosti za koje bude potrebno angažovanje radne snage, upošljavaju lokalno stanovništvo iz okoline, kao i da, kad god je to moguće, u okolnim selima nabavljaju proizvode koji su im potrebni za funkcionisanje ovog centra. Cilj je da uspješno funkcionisanje ovog centra pospješi razvoj ove ruralne zone koja se nalazi dijelom u neposrednoj blizini, ali i u sred novoproglašene zaštićene zone regionalnog parka prirode Komovi.

Kako je projekat nastao

Ovaj projekat je nastao kao inicijativa grupe entuzijasta okupljenih u outdoor klubu The Northern Way, koji su prepoznali prije svega potencijale ove zone, a zatim kontaktirali i povezali ostale partnere. Naime, stupili su u kontakt sa Studentskim sportskim savezom Crne Gore, a potom i sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije i sa opštinom Andrijevica. Svi ovi akteri su vrlo brzo uspostavili jako dobru saradnju i potpisali Memorandum o saradnji još krajem 2013. godine, sa ciljem da zajednički rade na iznalaženju rješenja za stavljanje ovog centra u funkciju. Regionalna razvojna agencija je imala obavezu da, u skladu sa svojim iskustvom, doprinese partnerstvu tako što će pripremati projektne predloge i pomoći u pronalaženju sredstava za ovaj projekat. Opština je odmah po potpisivanju Memoranduma uložila sredstva u pripremu tehničke dokumentacije, i prikupila sve potrebne dozvole sa centralnog i sa lokalnog nivoa, i time obezbijedila nesmetan rad na daljoj pripremi projekta. Studentski sportski savez i njihovi saradnici će imati značajnu ulogu u sprovođenju projekta, kao i u organizaciji svih aktivnosti i uspješnom funkcionisanju ovog centra nakon završetka projekta.

Budući planovi

Prema ugovoru, projekat će početi sa realizacijom 1. februara 2016. godine, a trajaće 18 mjeseci. Plan je da se do kraja 2016. godine završe sve infrastrukturne intervencije, kao i da se nabavi najveći dio inventara, a do kraja projekta da se objekat stavi u funkciju. Projektom su predviđene i brojne promotivne aktivnosti kako bi se novi sadržaji adekvatno predstavili javnosti, kao i promotivni događaji koji će imati za cilj da pokažu raznovrsnost aktivnosti koje se ovdje mogu organizovati.

Jedan komentar na članku “Planinarsko-studentski dom u Japanu”

Ostavite komentar