Durmitor: Crvena greda


Tip staze: Kružna
Namjena staze: Pješačenje
Lokacija staze: Planinska
Tema staze: Osvajanje vrha
Zvanična staza: Da
Broj staze: Dio staze pripada stazi 143 i 102.
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza ima sporadično postavljenu signalizaciju
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 5
Fizička zahtjevnost: 5
Krajolik: Šuma 40%, Pašnjaci 10%, Makadamski put 10%, Planinarska staza 40%
Flora na stazi: U ljetnjem period se može naći i endemska vrsta ovoga kraja cvijet Jablan po kome je i obližnje jezero dobilo ime, kao i raznolikost šumskog voća, gljiva i  ljekovitog bilja se može sresti na ovoj turi.
Fauna na stazi: Karakteristika ove ture je i to da se u jablan jezeru može vidjeti endemska vrsta planinskog guštera – Tritona, kao i pijavice, u planinskom dijelu staze mogu se primijetiti i divokoze.
Opasne tačke: Staza je bezbjedna i na njoj ne postoje opasne tačke.
Pogled sa staze: Izlazak iz samog auta na početku staze predivan pogled na masiv Durmitora koji se potom širi i na Jezersku visoravan.
Izvori: Na stazi imaju dva  izvora pitke vode koji su sezonskog karaktera, jedan je u neposrednoj blizini Jablan jezera a drugi na samoj obali Zminjeg jezera.
Vidikovci: Vidikovac na samom vrhu Crvene grede sa koga se pruža fenomenalan pogled.
Skloništa: Nema
Usluge na stazi: Nema
Prenoćišta: Nema
Istorija staze: Ovo je jedna od nekoliko varijanti izlaska na sami vrh Crvene grede. Staza je dosta zahtjevna i preporučuje se osobama sa dosta dobrom fizičkom pripremljenosti. Dosta je atraktivna i sve veći je broj posjetioca koji se mogu sresti na ovoj stazi.
Kulturna dobra na stazi: Priča koja bi bila interesantna za posjetioce bila bi o boru krivulju i eteričnom ulju od koga se dobija, kao i nekadašnje postojanje fabrike za preradu tog ulja i period šesdesetih godina kada je došlo do skorog istrebljenja ove vrste na području Durmitora.
Vremenski period: Počev od maja pa sve do kraja oktobra.
Preporuka za bezbjednost: Staza je bezbjedna.
Preporučuje li se vodič: Preporučuje se vodič, ne zbog bezbjednosti već zbog niz drugih stvari koje možete doživjeti na ovoj a i drugim turama.
Vodiči: Strahinja 069209977, Đurđica 069688306
Datum kada je log napravljen: 30.07.2017.
Autor GPS treka i opisa : Zoran Vojinović 069 480 644, PK “Durmitor”
Dostupnost GSM signala: Prilikom izrade treka korišćena je Telenor mreža, koja je u velikoj mjeri pokrivena na samoj stazi, mada i ostale mreže pokrivaju stazu
Predlog za unapređenje rute: Predlog je da se na vidikovcima postavi mobilijar za odmor kako bi posjetioci imali mogućnosti da što duže uživaju u pogleu i samom ambijentu.  Postaviti vertikalnu signalizaciju, postaviti kutiju sa pečatima na samom vrhu.

VRHOVI KOJI SE VIDE SA CRVENE GREDE
CRVENA GREDA

GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME