Vrhovi Balkana (CG)


Naziv rute: Vrhovi Balkana (dio kroz Crnu Goru)
Tip staze: Linijska
Namjena staze: Pješačenje
Lokacija staze: Ruralna, Planinska
Tema staze: Prirodne atrakcije
Zvanična staza: Da
Broj staze: 513
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza ima dobru i potpunu signalizaciju
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 3
Fizička zahtjevnost: 5
Teren: Asfalt, makadam, staze, pašnjaci, šuma, stijene
Opasne tačke: Nema ih
Izvori: Dosta izvora, označeni su na mapi
Prenoćišta: Planinarski domovi, privatan smještaj, seoska domaćinstva, hotel
Godišnje doba: Jun – Septembar
Vodič: Ahmet Reković, tel. 069500675 email: ahmet.rekovic@t-com.me

 

VRHOVI KOJI SE VIDE SA MAJA E BAJRAKUT
MAJA E BAJRAKUT

GPS treklog napravljen kroz projekat IT TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA AVANTURISTIČKOM TURIZMU koji je finansiran od strane TELENOR FONDACIJE a sproveli su ga TO Žabljak, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i SRD The Northern Way.

PEDALAJ.ME